DAKA’dan “100 Köy 100 Proje Fikri” ödül töreni

Muş’ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Ovası Muhtarlar Derneğince yürütülen “100 Köy 100 Proje Fikri” kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali İlker Gündüzöz, projenin, Muş’un potansiyelinin kullanılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ile muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme, programın açılış konuşmasını yaparak, yatırım yapılırken ve desteklemeler yapılırken proje istendiğini belirterek, “Biz de bundan dolayı proje konusunda DAKA Muş Yatırım Destek Ofisiyle birlikte ‘100 Köy 100 Proje Fikri’ çalışması yaptık. İlk olarak köylerde saha çalışmaları yaparak her köyde proje eğitimleri verildi ve proje fikirleri konusunda fikir alışverişi yaptık. Tüm muhtarlarımızla birlikte proje fikirleri üzerinde değerlendirme toplantısı yaparak 100 ortaokul ve lise mezununa üniversitede eğitimler verildi. Bu kapsamda, üniversite köy işbirliği gelişti. Proje fikirleri en azından hazırlandı. Amacımız kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle nitelikli projelerin hayata geçmesini sağlamak ve bu vesileyle istihdamı arttırmak ilimizin ekonomisini geliştirmeye katkı sağlamaktır. Bu çalışmayla daha çok projelerin nasıl yazılacağı, nereye başvuru yapılacağı amaçlanmaktadır” sözlerini kullandı.

 ‘MUŞ’UN KALKINMASINA KATKIDA BULUNACAK PROJE FİKİRLERİ ORTAYA ÇIKARILDI’

DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, projeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. DAKA’nın bölgenin gelişme ve büyümesine katkıda bulunmak amacıyla beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özkan, “Bu kapsamda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi tarafından Muş merkeze bağlı 100 köye yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Kırsal Kalkınmada Proje Mantığı’ faaliyeti kapsamında 100 Köy 100 Proje çalışması Muş Ovası Muhtarlar Derneği ile birlikte hayata geçirilmiştir. Çalışmanın amacı, Muş merkeze bağlı köylerde ikamet eden ortaokul ve lise mezunu gençlere proje fikirlerinin nasıl projelendirileceği ve proje konusuna göre hangi kamu kurum ve

kuruluşlara nasıl başvuru yapılması gerektiğini göstermektir. 4 etaptan oluşan çalışmanın birinci etabında 100 köye ziyaretler gerçekleştirilerek yaklaşık bin ortaokul ve lise mezunu gence basit düzeyde proje hazırlama eğitimi ve girişimcilik üzerine seminerler verilmiştir. Aynı zamanda, köylerin sosyoekonomik durumunu ortaya çıkarmaya yönelik olarak anketler yapılmış ve veriler toplanmıştır. Çalışmanın ikinci etabında Muş merkeze bağlı köy muhtarlarıyla ara değerlendirme toplantısı yapılarak Muş ilinin kalkınmasına katkıda bulunacak proje fikirleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın üçüncü etabında merkeze bağlı köylerden belirlenen 100 ortaokul ve lise mezunu gence Muş Alparslan Üniversitesi’yle işbirliği içinde proje yazma eğitimi verilerek atölye çalışması yapılmıştır. 100 Köy 100 Proje Fikri çalışmasının dördüncü ve son etabında ise ortaokul ve lise mezunu gençler tarafından sunulan proje fikirleri bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilerek sosyal içerme, katma değer ve çarpan etkisi yönünden ilk beşe girecek olan projelere ödül verilecektir” ifadelerini kullandı.

 ‘KALKINMANIN SADECE FİZİKİ ÜRETİM VE YATIRIM FAKTÖRLERİYLE SAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR’

DAKA Genel Sekreteri Halii İbrahim Güray, 2009 yılından bu yana DAKA’nın bölgenin kalkınması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik olarak, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına kadar bir çok alanda programlar, projeler ve farklı destek mekanizmalarıyla çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Güray, yaptığı konuşmasında, “Bu çalışmalarımızı bölge planlarımızda belirtilen hedef ve stratejilere uygun olarak hazırlanan, yıllık çalışma programlarımızda planlanan faaliyetler marifetiyle hayata geçirmekteyiz. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz ödül töreni, Bakanl

ığımızın 2018 yılından itibaren uygulamaya koyduğu sonuç odaklı programlama yaklaşımı ile hazırlanan çalışma programımızın 6 programından biri olan TRB2 Bölgesi ‘Yerel Kalkınma Fırsatları Sonuç odaklı Programı’ kapsamında planlanan faaliyetlerimizden biridir. Mali Destek, Teknik Destekler ve Doğrudan Faaliyet destekleriyle bu programa yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.

Toplantının amacı hakkında da konuşan Güray, “Bugünkü toplantımızın amacı ve çalışmamızın içeriğine değinmeden önce kalkınma ile ilgili bir iki hususun altını çizmek istiyorum. Klasik anlamda kalkınma, kısaca bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çağdaş ülkelere yetişme durumu olarak ifade edilmekle birlikte, bireye yapılan yatırımlar ve yaşam standardının iyileşmesi ile doğrudan ilişkilidir. Kalkınmanın sadece fiziki üretim ve yatırım faktörleriyle sağlanması mümkün değildir. Toplumların kalkınma bağlamında ekonomik gelişme süreçlerinde başarılı olabilmeleri, fiziki sermayelerinin yanında, beşeri sermayelerinin de geliştirilmesine bağlıdır. Beşeri sermaye; eğitimli işgücünün bilgi, beceri ve deneyimlerini ifade etmek için kullanılmakta ve ekonomik büyümenin temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu anlamda, beşeri sermayeye yatırım yapmayan ülkelerin iktisadi alanda yüksek bir perform

ans göstermesi mümkün olmamakla birlikte, ülkelerin fiziki sermayenin yanında beşeri sermayeyi de geliştirici politikalar üretmeleri önem taşımaktadır. Ülkemizin bugünkü şartları ve 2023 hedefleri kuşkusuz hepimize sorumluluklar yüklemektedir. Bu anlamda Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında en son sıradaki bölgesinde hizmet eden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgeye dair önemli strateji belgelerinde gerekli planlamaları ve müdahaleleri yapmıştır. Bu minvalde 2010-2013 dönemi ve 2014-2023 Dönemi Bölge Planlarında beşeri sermayenin geliştirilmesi ve bölge genç nüfus çoğunluğunu beşeri sermaye potansiyeline dönüştürmek için, amaç, hedefler ve stratejiler belirlemiştir. Bu kapsamda mali destek programları, teknik destek ve doğrudan faaliyet destekleri ile bölgenin diğer bölgelerle gelişmişlik farkını azaltmada etkin olabilecek proje ve faaliyetlere destek sağlamıştır. Muş ilimiz yüzde 20,9 ortanca yaş oranı ve 15-29 yaş aralığındaki 121 bin genç nüfusu ile önemli bir genç nüfus potansiyeline sahiptir ve bu genç nüfusumuzun önemli bir kısmı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Gerçekleştirmekte olduğumuz 100 Köy 100 Proje Fikri çalışmamız, bu genç nüfusumuzun niteliklerinin artırılması, proje yapma kapasitelerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşarak projelerini hayata geçirmelerine yönelik bilgi ve becerilerin aktarılmasını amaçlamakla birlikte, kapsam ve içerik bakımından da kırsal kalkınma çalışmalarında Türkiye’de ilk olabilecek bir faaliyet niteliğindedir” şeklinde konuştu.

‘MUŞ, POTANSİYELİNİ İYİ KULLANMASI GEREKEN BİR İL’

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz,

“Muş aslında potansiyeli olan ve bu potansiyeli daha iyi kullanması gereken bir ilimiz” diyerek, “İşte bu potansiyelim kullanılması açısından bu tip faaliyetler ve proje fikirleri önemlidir. Bugün, gelişmiş ülkelerde araştırma-geliştirme faaliyetlerine firmalar olsun, kamu sektörü olsun önemli bir miktarını ayırmakta. Bu araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen üretim bilgisi daha sonra ekonomiye rant olarak dönmekte, ilgili kişilere kâr olarak dönmekte, topluma da sosyal fayda olarak dönmekte. Aslında burada proje fikri oluşması noktasında bir farkındalık oluşturmak, gençlerimizin proje yatkınlığını arttırmak için yapılmış olan bir projedir bu. Sonuç itibariyle doğrudan belki reel üretime bugünden yarına yansıyacak bir şey yoktur ancak evlatlarımız, projeye katılanlar açısından, bir proje nasıl yapılır, proje üretmek için aslında nasıl düşünülür, bir proje fikri nasıl ortaya çıkar, o elde edilmiş olacak. Bu projenin aslında ana gayesi farkındalık. Her şey küçük hayallerle başlar, ardından küçük adımlar büyük adımlara, büyük adımlar da büyük başarılara döner. Dünya bir günde bulunduğumuz noktaya gelmedi. Önce tekerlek icat edildi. Tekerlek olmadığı dönemde tekerleğin bulunması büyük bir icattı. İnsanlar yüklerini sırtlarında taşırken, daha kolay bir şekliyle, daha az enerjiyle yüklerini taşımaya başladı. Bugün tekerlek bizim için son derece sıradan bir şey. Ama bunun üzerine eğer bir uçak varsa, otomobil var

sa, gelinen noktada tekerlek olmasaydı, bunlar olmazdı diyerek aslında o gün bulunan şeyin ne kadar değerli olduğunu ve bugün de onu kullandığımızı belirtmek yanlış değildir. Bunlar üst üste gelir. Önce bir binanın temeli gelir, duvarlar yükselir, ondan sonra çatısı kapanır. Dolayısıyla bugün için yapmış olduğumu o temel, ileride bir evin ortaya çıkmasına ve insanlara fayda sağlamasına vesiledir” sözlerini ifade etti.

‘BU PROJE FARKINDALIK AÇISINDAN ÖNEMLİDİR’ 

Projenin farkındalık açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu proje farkındalık açısından önemlidir, STK’ların içerisinde yer alması önemlidir. Kalkınma ajanslarının misyonunda da bu var. İçinde halk olacak. Halkın yer almadığı, toplumun sahiplenmediği, sivil toplumun içinde gayret göstermediği hiçbir şey gerçekten başarıya ulaşmaz. Bir de işin bir başka boyutu da yerel yönetimler, yani muhtarlarımız. Bugün baktığımız zaman muhtarlar eskisine göre daha önemseniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde muhtarlarımıza önemli imkanlar sağlandı. Bu imkanlar daha da geliştirmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verilirken, başarılı proje sahipleri de ödüllendirildi. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.

avrupa yakası evden eve nakliyat

Anasayfa

HABER49

İlginizi Çekebilir

DAKA’dan kooperatifçilik paneli

Muş’ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile “Kırsalda daha iyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir